užitečné informace

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

  • Pokud Vám zemře člen nejužší rodiny manžel či manželka, druh či družka, nebo dítě, máte nárok na 2 dny placeného volna a následně další 1 den na účast na pohřbu
  • Při úmrtí dalších příbuzných jako sourozence, rodiče, tchýně či tchána, švagrové či švagra, snachy či zeťe je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout 1 den k účasti na pohřbu a další 1 den v případě, že jste objednavatelem pohřbu
  • Máte také nárok na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče, vnuka, nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další 1 den, jestliže jste objednavatelem pohřbu těchto osob

Přesné znění naleznete v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.,

Pohřebné

  • Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Podrobné informace najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věci.

Formulář – Žádost o pohřebné.