jak postupovat v případě úmrtí

Doma

  • Zavolejte nejprve obvodního lékaře (v jeho pracovní době), nebo záchranou zdravotní službu 155 (mimo pracovní dobu obvodního lékaře), kteří po ohledání těla zemřelého vystaví ohledací list (List o prohlídce zesnulého)
  • Zavolejte pohřební službu
  • Zajistěte oděv pro zesnulého a vyčkejte příjezdu pohřební služby

Ve zdravotnickém zařízení, v domovech s pečovatelskou službou a jim podobné zařízení

  • Rodina je vyrozuměna personálem zařízení, kde nastalo úmrtí
  • Kontaktujte pohřební službu a domluvte si termín sjednání pohřbu
  • V tomto případě bývá oděv zesulého již přichystán personálem zařízení, pokud se pozůstalí rozhodnou jinak, mohou oděv sami vybrat a dopravit na pohřební službu

A

K vyřízení pohřbu je třeba

  • Občanský průkaz zesnulého a kartička pojištěnce
  • Rodný případně oddací list zesnulého
  • Fotku zesnulého pokud si přejete ji umístit na parte (klasickou či digitální)
  • Oděv v nemž bude zesnulý pohřben (není nezbytné aby byl černý, můžete zvolit oblíbený oděv zesnulého)